Sạc Pisen Quick ice Crystal PD20W Transparent

Mã sản phẩm #KPD201(Transparent )

Giá bán: Liên hệ


Thông số kỹ thuật