Tai nghe true wireless Pisen A-buds 3 Pro

Mã sản phẩm #LV12AB

Giá bán: 696.000VNĐ


Thông số kỹ thuật

.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

NGHE:

Trả lời điện thoại: Nhấp vào bất cứ tai nào

Gọi lại: Nhấp vào bất cứ tai nghe nào

Từ chối cuộc gọi: Nhấn và giữ một trong 2 tai trong 2 giây

CHƠI NHẠC:

Tam dừng: Nhấp vào bất cứ tai nghe nào

Chuyển về  bài trước: Nhấn và giữ tai nghe 2 giây (Tai trái)

Next bài tiếp: Nhấn và giữa tai nghe 2 giây (Tai phải )

TRỢ LÝ NGÔN NGỮ:

Bật trợ lý ngôn ngữ: Nhấp 3 lần (Tai trái và phải )

Tắt trợ lý ngôn ngữ: Nhấp 3 lần (Tai trái và phải )