Phần mềm nâng cấp GM610 Ver06042021

 

Nội dung cập nhật 2021.04.06
1. Đã thêm vấn đề tắt / bật tất cả các đèn phím bằng tổ hợp phím FN + Enter.


Nội dung cập nhật 2021.03.09:
1. Thêm phím kết hợp FN, chức năng F1-12 có thể được thực hiện trực tiếp bằng phím tương ứng FN +.
2. Sửa đổi tên thiết bị Bluetooth thành "GM610 BT 5.0 và GM610 BT 3.0"
3. Điều chỉnh thời gian tắt ở chế độ Bluetooth từ 1 phút thành 6 phút

Hướng dẫn nâng cấp :

1. Đặt công tắc ở cuối bàn phím thành TẮT
2. Chuyển bàn phím sang chế độ có dây
3. Sau khi giải nén gói nâng cấp, nhấp đúp vào tệp nâng cấp và đợi nâng cấp
4. Sau khi nâng cấp thành công, cắm lại cáp USB là có thể sử dụng bình thường
Nếu bạn thất bại, hãy lặp lại 1-4

 

Lưu ý:

1. Vui lòng nhấp vào Cập nhật Phần mềm để cập nhật ở chế độ có dây.
2. Bản cập nhật này chỉ nâng cấp cài đặt mặc định tương ứng, không cập nhật sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
3. Sau khi cập nhật, trước tiên hãy đóng chương trình cập nhật, sau đó cắm lại bàn phím để tiếp tục sử dụng.

 

Phần mềm nâng cấp GM610 Ver06042021